Barkod Operasyonları

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Barkod İşlemleri

  Sistemde bütün stoklar, lotlar, depo rafları veya değişik ihtiyaçlar için barkod etiketi tasarlama ve işlemlerde kullanma olanağı vardır.

  İstenilen standartta (EAN vb.) barkod tanımlama imkanı vardır.

  İstendiği takdirde, sistem, belirli bir düzeneğe uygun olarak otomatik barkod yaratabilir. Barkod alanının uzunluğu alfanümerik 20 karekterdir.

  Bir stoğa birden fazla barkod tanımlanabilir. Böylece aynı mala ait eski ve yeni barkod kodları ile rahatça işlem yapabilme olanağı doğar. Stoklar ve alt stoklar bazında ayrı olarak verilen barkodlar ile alt stokların takibi kolaylaşmaktadır. Oluşturulan stok ve alt stoklar için otomatik olarak verilen barkod numaraları ve tasarlanan barkod etiketleri her türlü stok hareketinde kullanılabilmektedir.

  Sistem tüm barkod ekipmanları ile uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. Mal hareketlerinde barkod okuyucu ile işlem yapabilmenin yanısıra toplu mal hareketlerinde veya depo sayımlarında PTC el terminali kullanılabilmekte ve istenilen evrağa aktarım yapılabilmektedir.

   

  Barkod Etiketi Tipleri

  • Stok Etiketleri
  • Alt Stok Etiketleri
  • Lot Etiketleri
  • Depo Raf Etiketleri
  • Genel Amaçlı Etiketler

  Barkod Etiket Tasarımı

  Barkod etiketlerinin tasarımı 2 şekilde yapılabilir.

  • Barkod yazıcının kendi kodlama diline göre.
  • HTML tabanlı tablo sistemine göre.

  Html tabanlı tablo sistemi ile etiket tasarımı yapmak, kullanıcıya etiket formlarının gerek tasarlanmasında ve gerekse değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasında büyük kolaylık sağlar.

  Sistemde değişik amaçlar ile birçok etiket tasarımı yapmak ve ihtiyaca uygun olarak bunlardan birini seçip kullanabilmek mümkündür.

  Barkod Etiket Basımı

  Barkod etiketlerin yazdırılmasında 2 yöntem vardır.

  • Tanzim edilen çıkış irsaliyesi, giriş irsaliyesi, depolar arası transfer fişleri vb. belgeler üzerinden yazdırma.
  • Seçilen stoklar için fiyat, raf etiketi vb. etiketleri istenildiği zaman yazdırma.
  • Belgeler üzerinden yapılan yazdırmalarda, sistem belge üzerindeki miktarlara uygun olarak etiketleri basar.

  Fiyat değişikliği vb. sebeplerden doğan etiket ihtiyaçlarında ise kullanıcı istediği stoklar için belirlenen etiketi istediği miktarda basabilir. İsteğe bağlı etiket bastırmada, kullanıcıya, sistemin bütün verilerinden istediği sorgulamayı yapma olanağı sunulmakyadır.

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım