Bütçe Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Bütçe Yönetimi

  Bütçe, kurumların başarısını etkileyen öncelikli ve kritik bir konudur. Mevcut veya gelecek dönemlere ait bütçeleme yaparken raporlama sürecindeki karmaşıklıklar tatsız sürprizlere yol açabilir.

  Şirketinizin bütçesini kontrol altında tutarak kötü sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlayan Mira ERP Bütçe Yönetimi şirketinizin başarıya ulaşmasında önemli bir rol üstleniyor. Farklı kalemlerde ve çok çeşitli gelir ve giderlerin yönetilmesini, kayıt altına alınmasını ve gerektiği zaman uygun raporlamaların yapılmasını sağlayan Mira ERP Bütçe Yönetimi, gelir ve giderlerin takip edilip, daha önceden tanımlanmış tüm gelir ve gider kalemleriyle karşılaştırılması gibi detaylı süreçleri de hatasız olarak gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.

  Bütçe yönetimine rahatlık getirirken güncelleme yapılmasına da olanak sağlayan yapısıyla aktif kullanım avantajı sunan Mira ERP Bütçe Yönetimi gelecek teknolojilere şimdiden uyumlu olması sayesinde kurumunuzun yarının koşullarına şimdiden hazırlıklı olmasını sağlıyor.

  Bütçenizi kontrol altında tutmanızı sağlayarak istenmeyen sürprizleri uzakta tutan ve böylece başarıya ulaşmanıza yardımcı olan Mira ERP Bütçe Yönetimi çözümünün kullanıcı dostu yapısı, bütçe yönetimine rahatlık getirirken güncelleme yapılmasına olanak sağlayan yapısıyla aktif kullanım avantajı sunuyor.

  Modülün temel işlevlerinden bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Satış bütçesinin malzeme ve malzeme grubu bazında oluşturulması
  • İstenilen sayıda döviz kuru senaryosu tanımlanarak bütçelerde ve raporlamalarda kullanılması
  • Dönem başı ve emniyet stoğu verilerinin tanımlanması ve üretim bütçesinin çalıştırılmasında kullanılması
  • Farklı ürün ağacı ve rota alternatifleri tanımlanarak üretim bütçesinin çalıştırılması
  • Satış bütçesi tahminlenmesi yapılırken bağımsız ihtiyaçların da bütçeye dahil edilmesi
  • Üretim, yarımamül ve aktivite bütçelerinin ürün bazında takibinin yapılması
  • Üretim bütçesinin çalıştırılması sonucu ortaya çıkan bütçeye ait satınalmaların tedarikçi ve fiyat bilgilerinin sistemde daha önceden tanımlanmış olan verilerden otomatik olarak alınması
  • Personel bütçesi verilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi modülündeki veriler dikkate alınarak istenilen detayda otomatik olarak oluşturulması
  • Yatırım bütçesinde planlanan sabit kıymetlerin, Sabit Varlık Yönetimi modülüne aktarılarak raporlamalarda kullanılması
  • Gider bütçeleri tanımlandıktan sonra, Maliyet modülü altyapısında bulunan dağıtım şemaları vasıtasıyla giderlerin aktiviteler üzerine dağıtılması ve maliyet merkezi bazında birim aktivite maliyetlerinin hesaplanması
  • Bütçeye ait onay ve yetki mekanizmasının tanımlanması
  • Tüm bütçe kalemlerinin kayıt anahtarları ve aktarım şablonları ile hesap düzeyinde finansal bütçeye aktarılması
  • Bütçe maliyetinin fiili maliyet detayında yapılması
  • Bütçelerin konsolide edilmesi
  • Revize bütçenin hızlı şekilde oluşturulması
  • Bütçe gerçekleşen kontrollerinin anlık olarak yapılması sayesinde limit aşımlarının yönetilmesi

   

  RAPORLAMA

  Bütçe Yönetimi modülü kapsamında çeşitli analizlere imkan veren standart raporlar mevcuttur:

  •  Satış bütçesi detaylı analiz raporu
  • Satınalma bütçesi detaylı analiz raporu
  • Gider bütçesi detaylı analiz raporu
  •  Yatırım bütçesi detaylı analiz raporu
  • Personel bütçesi detaylı analiz raporu
  •  Finans bütçesi detaylı analiz raporu
  • Satış bütçesi için bütçeler arası ve bütçe/fiili karşılaştırması
  • Satınalma bütçesi için bütçeler arası ve bütçe/fiili karşılaştırması
  • Gider bütçesi için bütçeler arası ve bütçe/fiili karşılaştırması
  • Finans bütçesi için bütçeler arası bütçe/fiili karşılaştırması
  • Özet kapasite raporu
   Birim aktivite maliyetleri raporu
  • Operasyon maliyetleri raporu
  • Bütçe nakit akış raporu
  • Bütçe bilanço ve gelir tablosu
  • Bütçe Maliyet raporu
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım