Depo ve Raf Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Ürün Depolanması Nedir?

  Ürün depolanmasında: Mal kabul ve kalite kontrol işlemleri, lokasyon takibi ve ürün yerleştirme işlemlerini planması yapılır. Malzeme takip, bölme, birleştirme işlemleri, transfer işlemleri, etiketleme, gibi operasyon süreçleri dahil edilir. Sistemin kurulumu aşamalarını iyi belirler, iş akışına engel olmadan kurulumu yaparız.

  İşletmelerin, iş hacimleri, pazardaki talep ve hareketlilikleri önemlidir. Ürün ve hizmetlerin transfer hızları, koşullarını göz önüne alarak, depolama işlemleriyle ilgili yatırımlarının ne şekilde olacağına karar veririz.

  Alanınız fiziksel olarak hazır değilse, fizibilite çalışmalarını işletmenin ürün özellikleri, ihtiyaç duyulacak depo içi operasyonu ve hızı önceliğe alınır. Kullanılabilecek maksimum yükseklik, elleçleme-istifleme kapasitesi, yer değişim sıklığı, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması analiz edilir. Yenilenme veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler) makinelerinin genel özellikleri gibi detaylar göz önüne alınır.

  Depo Sistemi ve Rafların Yerleşimi

  Raf yerleşimi yapılarak depo içinde yer alacak unsurları dikkate alırız. Bina kolonlarının, depo içi hareketleri engellemeyecek ve yer kayıplarını en aza indirecek şekilde yerleşiminin yapılmasına olanak sağlanır.

  Depo Raf Sisteminizi; keşif aşamasından süreç sonuna kadar geleceğe ve maliyetlerinize yönelik planlayarak çözüme ulaştırırız. İlerleyen süreç içerisinde kontrol, tamir, montaj, demontaj isteklerinize destek oluruz.

  Depolama ve Lojistik Raf Sistemleri Nasıl Projelendirilir?

  Depo, lojistik alanlar, tedarik zincirlerinin ve üretim tesislerinin tasarlanmasında sistemin ömrü boyunca karlılığı ve performansı etkileyecek birçok faktörü dikkate alarak proje üretiriz.

  İyi bir tasarım için tüm malzeme, personel ve zamana bağlı faktörleri içinde düşünerek projelerinizi maliyetlendirilmesini gerçekleştiririz. Amacımız müşterilerimizin mevcut ihtiyaçlarına cevap verebilmekten daha ötedir. İlerideki gelişime uyum sağlayabilecek, ekonomik, modüler ve genişletilebilir sistemlerin tasarlanması olmalıdır.

  Herhangi bir firma için yapılacak kurulum veya montajda öncelikle düzenin işleyişi hesaplanır. Tasarım mühendislik çalışmaları ve teknisyenler ile işletme karar vericileri arasında anlaşma ile kararlaştırılır. Proje bitişini kısa zamana çekmek ve maliyeti azaltmak için en doğru seçimleri yaparız. En kısa zamanda, kaliteli ekipmanlar ile kurulumu tamamlarız.

  Mobil Kullanım
  Mobil uygulama yardımıyla ve mobil veri giriş cihazları (MDE) kullanılarak bulunulan yerden bağımsız şekilde toplama ve yerleştirme emirleri işlenebilir ve stok hareketleri kaydedilebilir. Bu veriler gerçek zamanlı olarak Stok Yönetimi modülüne ve Depo Yönetimi modülüne aktarılır. Bu özellik sistemin tutarlılığına büyük katkı sağlar.
  Barkod okuyucuların kullanılması, irsaliye veya satınalma siparişi numaralarının uzaktan denetlenebilmesine ve mal çıkışının/girişinin veya malzeme stok transferinin kaydedilmesine olanak sağlar. Burada ilgili barkodun içerdiği veriler, kullanıcı tarafından kolayca konfigüre edilebilir. Sistem ile doğrudan bağlantı kurulması sayesinde, toplama işleminin durumu sürekli izlenir ve kullanılabilir depo stoğu ne zaman istenirse görüntülenebilir. Böylece teslim edebilirlik ile ilgili anında bir görüş elde edilir. Bu çözüm sayesinde, kullanıcı depoda her zaman hareket halinde olabilir ve mal hareketlerini son derece kolay bir şekilde yönetebilir.

  Depo Yönetimi Özetle;

  • Tüm emirlerin yer aldığı listeler sayesinde depoya girişleri, depodan çıkışları ve stok transferlerini her zaman gözlemleme olanağı
  • Depo Yönetimi için depo koşullarını tanımlama (Örn. soğuk depo)
  • Kaydedilen özelleştirilebilir ölçütlere göre depo adresleri için öneriler
  • Mobil cihazlar ile çalışma imkanı
  • Kapasite sınırlamalarını (Hacim, ağırlık, adet) dikkate alma
  • Depo kapasitesi optimizasyonu (Depo adreslerindeki israfı önleme)
  • Stok Yönetimi modülü ile güçlü entegrasyon
  • Detaylı yetkilendirme ve onay mekanizması
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım