E-Defter Kontrolleri ve Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  e-Defter Nedir?

  e-Defter Uygulaması, VUK ve TTK hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin belirtilen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya olarak hazırlanması, muhafaza edilmek üzere kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün, kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasını sağlayarak ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını mümkün hale getiren hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

  Yıllık brüt cirosu 5 Milyon TL üzerinde olup henüz e-Fatura ve e-defter uygulamasına dahil olmamış mükelleflerin gerekli altyapı çalışmalarını yaparak 01.01.2020 tarihinde e-fatura ve e-defter uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte e-defter sistemine gönüllü geçiş de mümkündür. e-Deftere gönüllü geçiş yapmak isteyen bir firmanın elektronik fatura kullanıcısı olmasına gerek yoktur. Zorunlu geçiş yapması gereken firmalar sene başında, gönüllü geçiş yapanlarsa dönem içerisinde e-defter uygulamasına geçiş yapılabilir. Şahıs firmaları ve tüzel firmalar e-defter kullanıcısı olabilirler.

  e-Defter ibrazı ayda bir mali müşavir, muhasebeci ya da firma sahibi tarafından yapılır. O aya ilişkin berat verilinceye kadar (3 ay içinde) düzeltme yapılabilir, sonraki dönemlerde de ters kayıt atılarak iptal edilip doğrusu atılabilir. Zaman damgası kullanılarak özel bir kodla defter beratı oluşturulur ve oluşturulan bu berat devlete iletilir. Maliye denetime geldiğinde daha önceden verilen berat ile muhasebeden o an alacakları beratları karşılaştırırlar, eğer beratlar aynı ise geçmişe herhangi bir kayıt ya da düzeltme atılmamış anlamına gelir.

   Zorunluluk getirildiği halde e-Defter uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

  e-Defterin Avantajları Nelerdir?

  e-Defter uygulamasıyla birlikte dosyalarınızı güvenli bir ortamda saklamış olursunuz.
  Sayfa adedine göre kağıt bastırmanız ve de notere onaylatmanız gerekmez.
  Mürekkep masrafınız ortadan kalkar.
  Defterler için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmaz.
  Arşiv maliyeti ortadan kalkar, zaman ayırmanıza gerek kalmaz.
  Doğayı korumuş olursunuz.
  Özet olarak e-defter gibi hızlı ve düzenli bir sisteme geçiş yaparak baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtulur, para ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım