Finansman Operasyonları

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Finans Nedir?

  Şahıs veya işletme giderleri için ihtiyaç duyulan fonların uygun koşullarla sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir. Bir başka ifadeyle finans, kurum ya da kişilerin maddi kazanç elde etmeleri sonucunda yatırım yapmaları ve bu yatırımları zaman içerisinde değerlendirmeleridir. Herhangi bir harcama için faydalanabilecek para, kaynak, sermaye veya fon anlamına gelmektedir. Finansın kapsam alanı sadece bir harcamanın fonlanması değildir. Aynı zamanda temin edilen fonun etkin bir şekilde kullanılmasını da kapsamaktadır.

  Finansman Nedir?

  Bir işletmenin tüm aktifleri ile diğer harcamaları için gerekli olan kaynağı sağlama faaliyetine veya kişilerin giderlerini karşılayabilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu parayı temin etmelerine finansman adı verilmektedir. Kısaca finansman nedir sorusuna ihtiyaç duyulan fonların sağlanması diyebiliriz. Finans ne demek sorusuna ise harcamalar için yararlanılan para, fon, kaynak demiştik. Bu nedenle giderler için ihtiyaç duyulan “paranın (fonun) temin edilmesi” kavramı yerine finansman sağlanması terimini de kullanabiliriz. Her iki terim arasında da kavramsal olarak hiçbir fark yoktur. Finansman, işletme ya da kurum için finansal yönetimin yalnızca para bulmayla ilgili yönüdür. Kamu kurum ve kuruluşları çeşitli faaliyetlerde, işletmelerde üretim, yatırım, satış ve stoklama gibi faaliyetlerin yürütülebilmesinde finansmana ihtiyaç duyarlar. Kamunun finansman ihtiyaçları emisyon, dış borçlanma ve menkul kıymet ihracı gibi kaynaklardan sağlanırken, işletmelerin finansman ihtiyaçları ise banka kredileriyle sağlanabilmektedir.

  Finans işlemlerinde, banka tanımlama ve banka bazında havale, virman gibi işlemler yapılabilir.Banka hesabının mutabakat bilgileri ve hareketleri görülebilir.

  Sistemde alış faturası, satış faturası, iade faturaları, fatura bazında ve cari hesap bazında ödeme ve tahsilat işlemleri yapılır, cari hesap durumu ve finansal hareketler görüntülenir.

  Alınan verilen çek, senet ve teminatların tanımlarının yapılması, çek/senet hareketlerinin oluşturulması ve son durumlarının izlenmesi kolayca yapılabilir.

  Kasa bazında nakit ödeme, nakit tahsilat, para yatırma gibi işlemler yapılır, kasa bakiyesi izlenir.

  Mali tablolar işletmeye özgü olarak tanımlanabilir, istenen değişiklikler ve konsolide bilanço ihtiyaçları kullanıcı tasarımıyla oluşturulabilir.

  Ayrıca Finans Yönetim Sisteminde,

  • Nakit akışı işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanabilmektedir.
  • Nakit akışının periyodları ve toplam süresi parametrik olarak tanımlanmakta ve yapısı hiyerarşik olarak oluşturulmaktadır.
  • Sadece hesap planında oluşan fişlerden değil tüm sistemde oluşan veriler kullanılarak tüm sistemde oluşan olası alacak/borç nakit değerler görülebilmektedir.
  • Üretim yönetim sisteminden sorgulanan gelecek dönemlerdeki MRP ihtiyaçları ve satış miktarları, satınalma yönetiminden alınan siparişler, stok yönetiminde alınan faturalaşmamış irsaliyeler yoluyla dönemlik olarak ortaya çıkabilecek darboğazlar görülebilmektedir.
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım