Finansman Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Finansman Yönetimi

  • İnternet üzerinden günlük TCMB kurlarınınotomatik sisteme kaydı
  • Cari hesap kartlarının açılış işlemleri
  • Cari hesap bakiyeve hareket bilgilerine ve oradan da hareketleri oluşturan esas belgelere kolayca ulaşabilme imkani
  • Gider tipleritanımları sayesinde giderlerin maliyet merkezi bazında tanımlı hesap kodları ile muhasebeleştirilmesi
  • Giderlerinmaliyet merkezleri bazında dağıtılabilmesi için şablonlanlar tanımlanabilmesi, rutin işlerin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi
  • TL ve yabancı para birimleri için istenildiği kadar kasa kartıaçarak; bu kasalarla ilgili tüm nakit yönetimi, banka, çek, senet, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
  • TL ve yabancı para biriminden banka hesaplarıaçılması ve bu hesaplara ilişkin tüm hareketlerin takibi ve raporlanması, kasa, çek, senet, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
  • Çek-Senetmodülü ile yerel ve yabancı para birimlerinden alınan ve verilen çeklerin tarihçeleri ile beraber tüm hareketlerinin takibi, banka, kasa, cari ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
  • Yerli ve yabancı para birimlerinden tüm cari hareketlerintakibi ve raporlanması, satınalma, satış, çek, senet, banka, kasa ve muhasebe modülleri ile tam entegrasyon
  • Vade farkı, Ortalama Vade Günlerive Bakiye Yaşlandırma raporları
  • Yapılacak Tahsilatlarve Ödemelerin çok boyutlu analiz yapılmasına olanak veren esnek raporlama altyapısı
  • Online mutabakat mektuplarıbasılabilir.
  • Firma disiplinine göre tanımlanmış risklerin; bakiye yaşlandırma, risk takibi gibi raporlarda listelenmesi.
  • Günlük, haftalık, aylık ve cari grubu bazında hepsinin tek bir ekrandan takibini sağlayan tahsilat özet raporlarının sistemden alınabilmesi.
  • Nakit akım tablosuile tek ekrandan carilerin vadelere göre dağılımı, beklenen ödemelerin, gerçekleşen ödemelerin, beklenen tahsilatların, gerçekleşen tahsilatların, bunların birbiri arasında yüzdesel sapmalarının, planlanan tahsilat ve ödemelerin tanımlanması gerektiğinde buna bekleyen satınalma ve satış siparişlerininde dahil edilebilmesi işlemleri.
  • Çek durumları analizi ile çeklerin istenilen formatta guruplanıp gösterilmesi. Çeklere ait gerçekleşen tüm işlemlerin tek bir ekrandan gösterilmesi.
  • Banka neznindeki kredi limitlerin takibi.
  • Kredi ödeme tabloları ve bunlara ait ödemelerin takibi.
  • Leasing ödeme tabloları ve bunların ödemeleri ile aylık faturalarının girişi ve muhasebe entegrasyonlarının otomatik olarak yapılması.
  • Müşterilerinin kullanmış oldukları ticari kredileri kayıt altında tutmalarını ve raporlamalarını sağlar.
  • Ödeme günlerinde nakit sıkıntısı çekilmemesi için günlük, haftalık, aylık, yıllık nakit akışı takibinin doğru yapılabilmesine imkan sağlar.
  • Finans personelinin iş verimliliğini artırır, kredilerin manuel takibi esnasında harcanan zamanın daha efektif kullanılmasına imkan sağlar.
  • Banka haraketlerinin veya gider hesap kayıtlarının hataya mahal vermeden otomatik yapılmasını sağlar.
  • Sabit Kıymet modülünde tanımlanmış olan taşınmazlarla kredilerin ilişkilendirilmesine imkan sağlar,
  • Ödemelerin çek ile ödenebilmesine imkan sağlar,
  • Ödeme planı ve nakit akışa etkisi neticesinde firmanın alım-satım ya da yatırım konularında karar alma sürelerini hızlandırır.
  • Tüm bu saydığımız artıların yanı sıra üst yönetimin en çok ihtiyaç duyduğu raporlama konusunda da banka bazında, kredi türleri bazında, proje bazında veya para birimi bazında raporlamalara olanak sağlar.
  • Tek bir ekrandan mizan, mizan içindeki bir hesaba ait muavinin kayıtlarının görüntülenmesi ve muavindeki bir satıra ait muhasebe fişine ulaşım. Sonrasında bu muhasebe fişini oluşturan ön muhasebe belgesine ulaşım imkanı
  • Çok esnekhesap kırılım olanakları ile hesap planı tanımlayabilme,  hesap şablonu yapısı kurularak şirket içerisinde hesap planı açılması işleminin standart hale getirilmesi.
  • Holding bünyesinde tanımlanacak hesap planı açma kurallarının holding bünyesindeki diğer şirketlerde kullanılabilmesi, böylece konsolidasyon kolaylığı
  • Diğer modüllerle tam entegrasyon
  • Hesap kodu veya tüm muhasebe sistemi bazında dönem kapatabilme
  • Otomatik yıl sonu kapanış fişi oluşturabilme
  • Yıl sonu kapanış fişi bulunmasına rağmen kapanıştan önceki hali ile mizan alabilmek
  • Hesap planından istenilen hesapların biraraya getirilerek hesap setlerioluşturulması ve bu hesap setlerine göre mizan ve muavin alınabilmesi
  • Maliyet merkezindeki istenilen kırılıma göre mizan, muavin raporlarının alınabilmesi.
  • İstenilen muhasebe fişinin kolaybir şekilde kopyalanabilmesi
  • Anlık olarak hesap planındaki bakiyeleri görüp istenildiğinde yine kolay bir şekilde bunun muavinine ulaşabilme
  • Gider hesaplarıile ilgili kayıtlarda maliyet merkezi zorunluluğu getirebilme ve maliyet merkezi bazında gider takipleri yapabilme
  • Gelir ve Gider Tahakkukları için aysonu otomatik yansıtma işlemleri
  • Kullanım taleplerinize göre oluşturulabilecek mali tablolar
  • İstenirse diğer modüllerden otomatik oluşan muhasebe fişlerinin, muhasebe departmanındaki sorumlu birisinin kontrolünden sonra muhasebe raporlarında yeralmasını sağlayan Muhasebe Fiş Kontrol mekanizması
  • Diğer modüllerden otomatik oluşan muhasebe fişlerinde değişiklik veya silmeişlemi yapılmasını önleyen kontrol mekanizması
  • Otomatik Kur Farkıhesaplamaları
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım