Kalite Kontrol Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Kalite Kontrol Yönetimi

  • Sınırsız sayıda kalite ölçüm tipleri tanımlanabilir.
  • Kalite kontrol sürecinde kontrol edilecek ölçüm tipleri malzeme sınıfları bazında tanımlanabilir.
  • Malzeme sınıflarıbazında zorunlu olarak kalite kontrol sürecine girecek sınıflar belirlenebilir.
  • Mal kabulünde kalite kontrolü zorunlu olan malzemelerin depocu insiyatifine bırakılmadandoğrudan kalite kontrol stok tipine girişi sağlanabilir.
  • Kalite kontrol sürecine girmiş malzemelere ilişkin incelemelerden sonra kabul, şartlı kabulve red stok tiplerine otomatik olarak aktarımlar yapılabilir. Böylece kalite kontrol sürecinde elde edilmiş ölçüm değerleri de kayıt altına alınmış olur.
  • Tüm kalite kontrol işlemleri seri numaralı takip edilen ürünler için seri numarası bazındayapılabilir.
  • Doküman yönetimisistemi sayesinde ISO standartları gereği tutulması gereken tüm süreç dokümanları revizeleri ile birlikte takip edilebilir.
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım