Kredi ve Faiz Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Kredi Yönetimi Nedir?

  Uzun ve kısa vadeli, rotatif, spot, taksitli, dövize ya da libor’a endeksli, değişken faizli kredilerin aynı sistemde takip edilebilmesi için geliştirilmiş bir modüldür. Kredi kullandırım, geri ödeme, uzun vade-kısa vade tahakkuk kayıtlarının muhasebe modülünde otomatik yapılabilmesi sağlanır. Şirket, banka grubu, kredi tipi ve para birimi bazında raporlamalara olanak sağlar, nakit akış raporlamasına baz veri oluşturur.

  Krediler, krediyi kullanan finansal aktörler ve kredinin niteliğine göre iki grupta incelenir. Kullananına göre krediler ve niteliğine göre krediler. Kullananına göre krediler bireysel ve kurumsal; niteliğine göre krediler ise nakdi ve gayri-nakdi krediler olarak kendi içerinde ayrıca sınıflandırılır.

  Nakdi Kredi Türleri

  Spot Krediler

  Faiz oranının kredinin kullanıldığı tarihte belirlenerek sabitlendiği bu kredi türünün faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir. Spot kredi uygulamasının en önemli özelliklerinden biri, kredi vadesinin haftalık, aylık ve hatta günlük olarak belirlenebilmesi, diğeri ise, kredi kullandırımı anında belirlenen faiz oranının vade sonuna kadar aynı kalmasıdır.

  Rotatif Krediler

  Rotatif Krediler, firmaların faaliyetleri sırasında çeşitli nedenlerle ihtiyaç duydukları (hammadde, üretim giderleri vb.) kısa süreli finansmanın sağlanması amacıyla kullandırılan kredilerdir. Kredinin vadesi, faizi o anki piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

  Taksitli Ticari Kredi

  Firmanızın tüm ihtiyaçları için kullanılabilen vadesi, faiz oranı belli kredilerdir.

  Kredili Mevduat Hesabı

  Firmaların kurumsal vadesiz mevduat hesaplarında nakit olmasa dahi fatura, çek, vergi, sgk gibi ödemelerini yapmalarına imkan sağlayan kredilerdir. Mevduat hesabına ödeme yapıldığında KMH kredisi otomatik olarak kapanır, faiz ise kullanılan gün kadar süre için ay sonunda hesaplanarak tahsil edilir.

  Döviz Kredileri

  Döviz Kredileri, genel olarak ihracata hazırlık amacıyla ürün ve hammadde temini için kullandırılan kredi türüdür.

  Eximbank Kredileri

  Kamu yatırım bankası olan Türk Eximbank tarafından verilen, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan firmaları kısa, orta veya uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredilerdir.

   

  Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’da Kredi Yönetimi

   

  Krediler finansal dünyada ne kadar büyük öneme sahipse, dijitalleşen ekonomi dünyasında firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımları da o derece önem arz etmektedir. Günümüzde işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için uyguladıkları en statejik yatırım kalemlerinden biridir.Büyük, küçük tüm firmaların belki de en büyük kozları, en büyük destekçileridir diyebiliriz.

  Globalleşmenin arttığı, bilgi ve etkin yönetimin önem kazandığı, değişimi yönetmenin giderek daha da karmaşıklaştığı, rekabet ortamında artık sadece üretmenin tek başına yeterli olmadığı tüm otoriteler tarafından kabul edilen bir iş hayatı gerçeğidir. Artık kalite, süreklilik, zaman yönetimi, maliyet kontrolü, verimlilik, müşteri memnuniyeti daha fazla değerlendirilmesi gereken noktalar olarak iş hayatının vazgeçilmez konuları arasındaki yerini almıştır.

  Kredi Yönetim modülü müşterilerine şu avantajları sunar:

  • Müşterilerinin kullanmış oldukları ticari kredileri kayıt altında tutmalarını ve raporlamalarını sağlar,
  • Kullanılan kredilerin ödeme planlarının takibini kolaylaştırır,
  • Vadesi gelen taksitlerin vade tarihlerinin geciktirilmemesi ve zamanında ödemesinin yapılmasını kolaylaştırır. Böylelikle de müşterisinin plan dışı gecikme faizi ödememesinin önüne geçmiş olur.
  • Ödeme günlerinde nakit sıkıntısı çekilmemesi için günlük, haftalık, aylık, yıllık nakit akışı takibinin doğru yapılabilmesine imkan sağlar,
  • Finans personelinin iş verimliliğini artırır, kredilerin manuel takibi esnasında harcanan zamanın daha efektif kullanılmasına imkan sağlar,
  • Banka haraketlerinin veya gider hesap kayıtlarının hataya mahal vermeden otomatik yapılmasını sağlar,
  • Bankalar nezdinde geçmişe dönük faiz riski ve katlandığı maliyetleri takibinde kolaylık sağlar,
  • Çalışılan tüm bankalar için kredi türlerine göre limitler tanımlanmasına imkan sağlar,
  • Sabit Kıymet modülünde tanımlanmış olan taşınmazlarla kredilerin ilişkilendirilmesine imkan sağlar,
  • Ödemelerin çek ile ödenebilmesine imkan sağlar,
  • Ödeme planı ve nakit akışa etkisi neticesinde firmanın alım-satım ya da yatırım konularında karar alma sürelerini hızlandırır.
  • Tüm bu saydığımız artıların yanı sıra üst yönetimin en çok ihtiyaç duyduğu raporlama konusunda da banka bazında, kredi türleri bazında, proje bazında veya para birimi bazında raporlamalara olanak sağlar.
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım