Malzeme Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Malzeme Yönetimi

  • Sınırsız sayıda tesis, depo ve stok tipitanımı
  • Stok kartlarınınbirden fazla seçenekle istenirse hiyerarşik bir yapıda gruplanabilmesi
  • Herhangi bir çalışma anında tek tuşla stokların tüm detaylarına ulaşılabilmesine olanak veren Genel Stok Durumu
  • Renk, beden, desengibi pekçok boyutla sahip stokların şablon ve boyut tanımları sayesinde çok dinamik bir şekilde tarif edilebilmesi ve stoklarının kontrol edilebilmesi mümkündür.
  • Hem boyutlarla takip edilen hem de klasik yöntemlerle takip edilen stok kartlarını tek bir ekrandan çok kolayca arayıp bulabilme
  • Stok kartlarının muhasebe entegrasyonhesap kodları stok kartı bazında tanımlanabileceği gibi malzeme sınıfı bazında da tanımlanabilmektedir.
  • Farklı birimlerdensatınalma, satış ve stok takibi yapılabilmesi
  • Parti/Lot/Batchtakibi yapılabilmesi böylece geriye dönük mal izlenebilirliğinin sağlanması
  • Depo Adresi \ Raftanımları ile raf takibi yapılabilmesi
  • Satınalma ve satış modülleri ile tam entegrasyon: Siparişe ilişkin mal alımlarında satınalma siparişinin, siparişe ilişkin müşteri sevkiyatlarında müşteri siparişi aşamasının otomatik güncellenmesi
  • FIFO, Hareketleri Ağırlıklı Ortalama, Ağırlıklı Ortalama maliyet hesaplama yöntemlerini destekleyen maliyet modülü
  • Hammadde veya ticari mal temini esnasında katlanılan değişik satınalma giderlerin maliyetlere yansıtılması
  • Üretim ile ilgili giderlerin maliyet merkezi yapısı da kullanılarak dağıtım anahtarlarıile dağıtılarak ürün maliyetlerine eklenmesi
  • Seri numaralıve barkodlu takip altyapısı, stoklarda bulunan malzemelerin seri numarası bazında dökümü
  • Tekstil ve kablo sektörü gibi sektörlere özgü top bölmefonksiyonu
  • Sınırsız sayıda sayım dönemitanımlanabilmesi, sayım sonuçlarının saklanıp eksik ve fazlaların ilgili stok hareketlerinin otomatik oluşturulması.
  • Tesis depo ve stok bazında minimum stoktanımlanabilme. Bu tanımlara göre otomatik talep oluşturma
  • Stoğa ait sınırsız sayıda özellik tanımlanabilmesi ve bu tanımların diğer modüllerle entegre kullanılabilmesi.
  • Üretim kullanılmasa bile fasonve üretim ile ilgili işlemlerin etkin bir şekilde yapılması buna paralel olarak fasoncu bazında stokların takibi.
  • Malzeme karlılıkraporu ile değişik kriterlere göre karlılıkların(En son alış fiyatına göre, ortalama alış fiyatına göre, maliyet fiyatına göre) gösterilmesi.
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım