Masraf Yönetimi ( K/Z )

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Masraf Yönetimi

  Etkili bir muhasebe yönetimi, gider ve masrafların kayıt altına alınmasını ve bu sayede bütçe planlamalarının doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Ancak farklı kalem ve türdeki masrafların takibi, girişi ve kontrolleri zaman alan bir süreçtir.

  Saha çalışanlarının, masraf bilgilerini web ara yüzünden girerek merkeze gitmek zorunda kalmasını önleyip, yapılan masrafların tür ve dönemlerine uygun şekilde kayıt altına alınmasına olanak tanıyan Mira ERP Masraf Yönetimi ile şirketinizdeki masraf ve giderleri sağlıklı bir şekilde yönetebilir, zaman kaybının yanı sıra gereksiz masrafları da önleyebilirsiniz.

  Mira ERP Masraflar Yönetiminin ‘masraf ekleme’ özelliğinin yanı sıra sınırsız sayıda masraf/gelir merkezi ve gelir/gider kalemi tanımlaması yapılabilir, masraf merkezlerine alt merkezler tanımlayarak hiyerarşik bir yapı oluşturulabilirsiniz. Bu sayede masraf merkezlerinde esnek kırılımlar yaratabilir, miktar ve tutara yönelik muhasebe takibi gerçekleştirebilirsiniz. Mira ERP Fatura Yönetimi ve Mira ERP Bütçe Yönetimi çözümleriyle entegre çalışan Mira ERP Masraflar Yönetimi ile gerçek maliyet ve karlılığı, talep edilen anda ve ayrıntıda, istenen para biriminde görebilirsiniz.

  MASRAF ÇEŞİTLERİ

   

  Sistemde, Genel Muhasebe modülündeki gider hesapları aynı zamanda masraf çeşitleri olarak da görev yapar. Burada bunların sabit veya değişken masraflar olarak tanımlanması ve ayrıca masraf çeşidi grupları oluşturularak özetlenmesi mümkündür. Ayrıca bir hesap veya hesap çeşidi, masraf merkezine tabi olarak tanımlanabilir. Bunun amacı, ilgili tüm Genel Muhasebe kayıtlarının maliyet merkezlerine aktarılmasını garanti etmektir.

  MASRAF TAŞIYICILARI

   

  Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü, çok çeşitli masraf taşıyıcılarının tanımlanmasına (Örn. üretim emirleri veya projeler) olanak sağlar. Dönem boyunca oluşan masraf taşıyıcıları, eşzamanlı bir hesaplama ile kontrol edilebilir ve nihai maliyet hesaplaması aracılığıyla gerçekte oluşan masraflar ile planlanan masraflar karşılaştırılabilir.

  MALİYET MERKEZLERİ

   

  Modüle temel oluşturan maliyet merkezi ana verileri, belirli bir sayıda masraf yeriyle sınırlı kalmadan, istenilen şekilde tanımlanabilir. Tanımlanan maliyet merkezleri Genel Muhasebe modülünde masraf çeşitleriyle (Masraf Hesapları), Üretim Yönetimi ve Proje Yönetimi modüllerinde ise masraf taşıyıcıları (Üretim emri operasyonları veya proje adımları) ile ilişkilendirilirler. Bu ilişkilendirme sayesinde Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü, diğer modüllere entegre bir biçimde çalışır. Ayrıca her maliyet merkezi için üst maliyet merkezi tanımlanarak maliyet merkezi hiyerarşisinin oluşturulması da mümkündür.

  MASRAF DAĞITIMI

   

  Masraf girişi çerçevesinde Genel Muhasebe kayıtları ve gerekirse stok hareketleri birincil masraf olarak gruplanabilir. Bir dağıtım anahtarı tanımlanarak, yardımcı maliyet merkezlerinde bulunan masraflar, üretimin gerçekleştiği ana maliyet merkezlerine dağıtılabilir. Dağıtım ölçütü olarak üretim onayları, oluşan masraflar veya belirlenen sabit oranlar (Örn. metrekare, çalışan sayısı vs.) kullanılabilir. Tanımlanan dağıtım anahtarları kullanılarak maliyet merkezleri arasında masraf aktarımları gerçekleştirilebilir ve masraf dağıtımları kıyaslanabilir.

  Son olarak, hazırlanan masraf dağıtımı verisi kullanılarak gelecekteki ürün maliyet hesaplamaları için temel alınacak yeni aktivite (Örn. işçilik süresi veya elektrik tüketimi) birim maliyetleri belirlenebilir. Ayrıca aktivite birim maliyetleri hesaplanırken gerçekleşen üretim onayları yerine rota operasyonlarında tanımlanmış ideal çalışma süreleri de kullanılabilir. Çalışma kapasiteleri tam olarak doldurulmadığında çalışılmayan kısım giderleri de Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü üzerinden muhasebeleştirilebilir.

  Ayrıca modülde oluşturulan veriler için masraf dağıtım tablosu, yıllık karşılaştırma veya plan-fiili karşılaştırması gibi çeşitli raporlama olanakları da mevcuttur.

  ENTEGRASYON

  Mira ERP sisteminin yüksek entegrasyon seviyesi sayesinde, Masraf Yönetimi modülüyle ilişkili verilerin kaydı; Genel Muhasebe, Sabit Kıymet Yönetimi, Satış Yönetimi, Stok Yönetimi ve Üretim Yönetimi modüllerindeki belge kayıtlarına paralel olarak gerçekleştirilir. Böylece mükerrer kayıtlara ve veri aktarımına ihtiyaç duyulmadan maliyet hesaplaması gerçekleştirilebilir.

  Fiili masrafların yanı sıra Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülü içerisinde planlanan masraflar ile çalışma olanağı da mevcuttur. Planlanan masraflar Standart Maliyet Yönetimi ve Bütçe Yönetimi modüllerinde de kullanılabilir.
  Standart raporların yanı sıra, İş Zekası modülü ile bağlantı sayesinde, müşteriye özel raporların oluşturulması da mümkündür.

   

  ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ

  – Planlanan ve gerçekleşen maliyet karşılaştırması
  – Maliyet merkezleri yönetimi
  – Maliyet merkezleri hiyerarşisi
  – Dağıtım anahtarları
  – Değişken ve sabit masraf tanımlamaları
  – Aktivite birim maliyet hesaplaması
  – Çeşitli dağıtım yöntemleri
                •    Üretim miktarlarına göre dağıtım
                •    Direkt masraf oranlarına göre dağıtım
                •    Sabit katsayısal dağıtım
  –    Kapsamlı raporlama
                •    Ham muhasebe ve üretim verisi kontrolü
                •    Planlanan ve gerçekleşen masraf dağıtım analizi
                •    Maliyet merkezi masraf akışları
                •    Veri tutarlılığı kontrolü

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım