Sabit Varlık Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Sabit Varlık Yönetimi

  Şirket içindeki demirbaşların tüm yaşam döngüsü ile mali etkilerini değerlendirmek, varlık yönetiminin en temel görevidir. Şirket varlıklarının tüm yaşam döngüsünü kontrol ederken, amortismanlar, kazançlar ve kayıplar gibi tüm verileri kayıt altında tutmayı sağlayan Mira ERP Duran Varlıklar Yönetimi, yasal raporların hazırlanmasını ve varlıkların mali etkilerini ölçmeyi olanaklı kılıyor.

  Varlık yönetimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan Mira ERP Duran Varlıklar Yönetimi ile duran varlıklarınızı sistem üzerinden takip edebilir, duran varlık amortisman kayıtlarını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Demirbaşlarınızın tüm kayıtlarını sistem üzerinden yaparak buna ilişkin muhasebe kayıtlarını otomatik olarak tutabilirsiniz. Duran varlıklarınızı birden fazla hesaplama parametresine göre hesaplayabilir ve bu doğrultuda defter kayıtları oluşturabilirsiniz.

  Kayıtların sistem üzerinden yapılması ve otomatik takip sisteminin kullanılması, şirket içi varlıklarınızın durumuna ilişkin istediğiniz an istediğiniz bilgilere hızlıca ulaşmanızı sağlarken, varlıklarınızın güvenliklerini de sağlar.

  RAPORLAMA

   

  Sabit Varlık Yönetimi modülü, resmi veya yönetsel ihtiyaçları karşılamak için birçok hazır rapor sağlar. Amortisman tutarlarını listeleyen raporlar ‘Gerçekleşmiş’, ‘Gelecekte gerçekleşecek’ veya ‘Tümü’ seçenekleri ile alınabilir. Böylece gider yazılan veya sonraki tarihlerde gider yazılması olası tutarlar analiz edilebilir. Raporlar zengin sorgulama parametreleri ve çeşitli statü ayarları ile oluşturulup detaylı analiz yapılabilir; istendiğinde PDF veya Excel hesap tablosu formatlarında alınabilir.

  Farklı birçok opsiyon ile alınabilen raporlara bazı örnekler:

  •  Sabit kıymet bilgileri listeleri
   •    Sabit kıymet gelişimi (Aktife giriş, indirim, masraflar, yeniden değerleme, amortismanlar vb. gelişim tarihçesi)
   •    Sabit kıymetlerde dönemsel gelişmeler raporu
   •    Sabit kıymetler amortisman tutarları
   •    Sabit kıymetler yeniden değerleme tutarları
   •    Sabit kıymetler özel listeler

   

  ENTEGRASYON

   

  Sabit Varlık Yönetimi modülü Genel Muhasebe, Maliyet Merkezleri Muhasebesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satınalma Yönetimi ve Fatura Kontrol modülleri ile sıkı bir entegrasyona sahiptir.

  ÖZELLİKLERE GENEL BAKIŞ


  •  Aylık, üçer aylık veya gün bazında amortisman planları oluşturma, muhasebeleştirme
   •    ‘Doğrusal’, ‘Azalan Bakiyeler’ veya ‘Üretim Birimi’ amortisman yöntemlerini destekleme
   •    Özel veya olağanüstü amortisman hesaplatabilme
   •    Kıst, ertelenmiş kıst, iz değeri, ekonomik ömür sonrası masraf yönetimi
   •    Amortisman giderlerini verilen oranlara göre farklı maliyet merkezine kaydedebilme
   •    Tam veya çoklu kısmi satış, hurdaya çıkarma ve ilgili muhasebe kayıtlarını oluşturabilme
   •    Yeniden değerleme desteği
   •    Kurguya bağlı olarak, otomatik ve topluca amortisman metodu değiştirebilme (Azalan ile başlayıp şartlar uygun olduğunda doğrusal yönteme geçebilme)
   •    Her sabit kıymet için beş farklı amortisman metodu ve opsiyonu tanımlayabilme
   •    Çalışmayan kısım gideri olarak muhasebeleştirebilme
   •    Sabit kıymet alım faturası, satıcı, sigorta, teşvik bilgileri takibi
   •    Sabit kıymetlerin doğrulanması (Fiziki sayım, lokasyon/zimmetlenen kişi ve durumun güncellenmesi)
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım