Satış Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Satış Yönetimi

  • Müşteri kartlarının pek çok özel gruplama seçeneği ile gruplanabilmesi ve satış raporlarının bu gruplara göre alınabilmesi
  • Satış temsilcileri tanımlanabilir ve bu satış temsilcileri müşterilerle eşleştirilebilir. Soğuk satış yapan şirketlerde preseller, sıcak satış yapan yerlerde plasiyer eşleştirmeleri ayrıca yapılabilir.
  • Birden fazla şubesi olan müşterilerin ana firma mantığında bir firmaya bağlanarak tüm satış, sevkiyat operasyonları ve parasal hareketleri sadece ana firmadan takip edilebilir.
  • Müşteri kartlarında, hesaplanma yöntemi firma disiplinine göre belirlenmiş toplam risk tutarı takip edilebilir ve bu riskleri oluşturan hareketlere doğrudan ulaşılabilir.
  • Müşterilere yerel para birimi, firma dövizi veya cari para birimi (cari ile mutabakat sağlanan para birimi) bazında risk limitleri tanımlanabilir. Müşteri siparişi girişi aşamasında riskin aşılması durumunda işlem durdurulabilir.
  • Müşteriler risk tiplerine göre gruplanabilir ve bu risk tiplerinden istenilen tiplerdeki müşterilerle ilgili borç oluşturacak tüm işlemlerin durdurulması sağlanabilir.
  • Periyodlara bağlı olarak, günlük, haftalık, aylık, dönemlik veya yıllık satış fiyat listeleri istenilen para birimi bazında oluşturulabilir ve stoklarla eşleştirilebilir.
  • Oluşturulan fiyat listeleri satış tipleri ile veya doğrudan müşteri ile eşleştirilebilir. Sipariş esnasında önce müşteriye tanımlı özel fiyatlar varsa o fiyat geçerli olur eğer özel fiyat yoksa satış tipine bağlı satış fiyatı geçerli olur.
  • Tek tuşla siparişten irsaliye, irsaliyeden fatura veya siparişten irsaliyeli faturanın otomatik oluşturulabilmesi
  • Tek tuş ile bir satış operasyonundaki sipariş, irsaliye ve fatura belgelerine kolayca ulaşım.
  • Sipariş öncesinde müşteriye her türlü para biriminden teklif hazırlanabilmesi ve çıktı alınabilmesi
  • Henüz cari kartı açılmamış potansiyel müşterilere teklif düzenlenebilmesi, siparişin gerçekleşmesi durumunda potansiyel müşterinin çok kolay bir şekilde müşteri kartına dönüştürülebilmesi.
  • Tekliflerin sipariş aşamasına kadar ki tüm versiyonlarının takip edilmesi ve istenilen bir anda önceki versiyonlarının görüntülenebilmesi.
  • Müşteri tekliflerinde onay mekanizması kurulabilir ve onaylar program üzerinden verilebilir.
  • Müşteri tekliflerinde reçete eşleştirilmesi ile hızlı bir şekilde tahmini maliyet çıkartılabilir.
  • Tekliflerde stok bazında fiyatlandırmaya etki edecek fiyat özellikleri tanımlanıp bu özelliklerin tekliflerde seçilmesi sağlanabilir.
  • Müşteri siparişlerinde onay mekanizması kurulabilir ve onaylar program üzerinden verilebilir.
  • Müşteri siparişlerinin aşamaları ve sevk miktarları irsaliyeler girildikçe otomatik olarak güncellenir.
  • Müşteri siparişinin herhangi bir satırı sipariş miktarını aşmayacak şekilde birden fazla irsaliye ile sevk edilebilir.
  • Kısmi sevk durumunda bulunan bir sipariş, devamı sevk edilmeyecekse program üzerinden kolaylıkla kapatılabilir.
  • Müşteri siparişlerinin değişik zamanlarda birden fazla irsaliye ile sevkiyatının yapılabilmesi
  • Ticari mallar için müşteri siparişi üzerinden doğrudan satınalma talebi oluşturulabilir.
  • İrsaliye ve fatura dökümlerinin şablonlar halinde kullanıcı tarafından tasarlanabilmesi, programatik geliştirmeye gerek kalmadan gümrüğe gidecek farklı dillerdeki dökümlerin alınabilmesi mümkün olmaktadır.
  • Sipariş irsaliye eşleştirme ve buna bağlı olarak siparişin kapatılması stoğu tarif eden boyutlardan bazıları kullanılarak sağlanabilir.
  • Satış bölgesi ile kullanıcılar eşleştirilerek kullanıcıların kendi satış bölgesine ait satış işlemleri yapması sağlanabilir.
  • Satış, iade ve tahsilat bilgilerinin tek ekranda raporlanabilmesi
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım