Genel Muhasebe Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Genel Muhasebe Yönetimi

  Muhasebe Nedir ?

  İşletmenin varlıkları ve kaynakları (Sermayesi ve Borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen, mali nitelikli işlemlere ait bilgileri, kaydetmek, özetlemek, sınıflandırmak, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişilere ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.

  Kaydetme: Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplu hâle getirilmesi, daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazır hâle getirilmesi için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemidir.

  Sınıflandırma: Çok sayıdaki bilgilerin belirli sınıf veya gruplara göre düzenlenmesi işlemidir.

  Özetleme: Kaydedilmiş ve sınıflandırılmış çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazır hâle getirilmesi işlemidir. Bu nitelikteki işlemlerin kaydedilmesi, özetlenmesi ve sınıflandırılması Muhasebenin en önemli ve birinci işlevidir.

  Analiz ve Yorum: Muhasebenin ikinci işlevidir. Bilgilerin işletme yönetiminde yararlı hâle getirilmesi için yorum ve analiz ile kullanılabilir bilgiler şekline getirilmesi gerekmektedir. Yorum ve analiz raporlar şeklinde özetlenebilen bilgilerin ne anlama geldiğinin ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

  Muhasebe Türleri: Konumuz açısından muhasebe Maliyet Muhasebesi ve Genel Muhasebe olmak üzere ikiye ayrılabilir.

  Genel Muhasebe Nedir?

  İşletmenin parasal işlemlerinin ve sonuçlarının belgelere dayanarak tarih sırasına göre izlendiği muhasebe türüdür. Diğer adı finansal muhasebedir. İşletmenin varlık, kaynak, borç, alacak, gelir, gider, kâr ve zararı genel muhasebe sayesinde öğrenilir.

  Genel muhasebe muhasebe öğreniminin temelidir. Genel muhasebe öğrenimini inşaat muhasebesi, banka muhasebesi, konaklama muhasebesi, şirketler muhasebesi gibi uzmanlık alanları izler.

  Genel muhasebenin faydaları şunlardır:

  – İşletmenin yapması gereken işlemlerin unutulmamasını sağlar,

  – Daha önce yapılan bir işlem hakkında bilgi verir,

  – İşletmenin elinde belli bir tarihte ne kadar varlık olduğu, işletmenin ne kadar borcu olduğu yani işletmenin genel durumu görülebilir.

  • Tek bir ekrandan mizan, mizan içindeki bir hesaba ait muavinin kayıtlarının görüntülenmesi ve muavindeki bir satıra ait muhasebe fişine ulaşım. Sonrasında bu muhasebe fişini oluşturan ön muhasebe belgesine ulaşım imkanı
  • Çok esnekhesap kırılım olanakları ile hesap planı tanımlayabilme,  hesap şablonu yapısı kurularak şirket içerisinde hesap planı açılması işleminin standart hale getirilmesi.
  • Holding bünyesinde tanımlanacak hesap planı açma kurallarının holding bünyesindeki diğer şirketlerde kullanılabilmesi, böylece konsolidasyon kolaylığı
  • Diğer modüllerle tam entegrasyon
  • Hesap kodu veya tüm muhasebe sistemi bazında dönem kapatabilme
  • Otomatik yıl sonu kapanış fişi oluşturabilme
  • Yıl sonu kapanış fişi bulunmasına rağmen kapanıştan önceki hali ile mizan alabilmek
  • Hesap planından istenilen hesapların biraraya getirilerek hesap setlerioluşturulması ve bu hesap setlerine göre mizan ve muavin alınabilmesi
  • Maliyet merkezindeki istenilen kırılıma göre mizan, muavin raporlarının alınabilmesi.
  • İstenilen muhasebe fişinin kolaybir şekilde kopyalanabilmesi
  • Anlık olarak hesap planındaki bakiyeleri görüp istenildiğinde yine kolay bir şekilde bunun muavinine ulaşabilme
  • Gider hesaplarıile ilgili kayıtlarda maliyet merkezi zorunluluğu getirebilme ve maliyet merkezi bazında gider takipleri yapabilme
  • Gelir ve Gider Tahakkukları için aysonu otomatik yansıtma işlemleri
  • Kullanım taleplerinize göre oluşturulabilecek mali tablolar
  • İstenirse diğer modüllerden otomatik oluşan muhasebe fişlerinin, muhasebe departmanındaki sorumlu birisinin kontrolünden sonra muhasebe raporlarında yeralmasını sağlayan Muhasebe Fiş Kontrol mekanizması
  • Diğer modüllerden otomatik oluşan muhasebe fişlerinde değişiklik veya silmeişlemi yapılmasını önleyen kontrol mekanizması
  • Otomatik Kur Farkıhesaplamaları
  • e-Devlet İşlemleri:e-Fatura, e-Arşiv, e-İhracat, e-Defter
  • e-Defter mükellefi olmayanlar için Resmi Defterbasımları
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım