Mutabakat Yönetimi ( Hesap Mutabakatları )

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Mutabakat Nedir

  Mutabakatın kelime anlamı aslında uzlaşma, anlaşma demektir. Yalnız mutabakat nedir, sorusu genellikle alanlara göre farklı cevaplanabilmektedir. Muhasebe alanında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Hesapların kontrol edilmesi istediğinde bir takım mektuplaşmaların bulunması kontrol aşamasında büyük yardımcı olur. Hesapların mutabık olması sayesinde iki tarafta da herhangi bir alacak borç durumu olmaz ve iki taraf arasında denge sağlanmış olur. İç denetimin yapılması için mutabakat mutlaka olmazsa olmazdır. Özellikle yıl sonunda muhasebe alanında çalışan kişiler bunun kontrolü için bütün hesapların tek tek kontrol edilmesini sağlar.

  Mutabakat Nedir ? Muhasebede Mutabakat Nedir?

  Muhasebe alanında çalışan kişilerin her zaman için işlerinde çok dikkatli olmaları gerekmektedir ve yapılan her hareketin kaydının tutulması şarttır. Bütün değişikliklerin kaydedilmesi ve bunların saptanabilmesi için her şeyin kayıtlı olması gerekmektedir. Muhasebede mutabakat nedir sorusu genellikle çok sorulan ve merak edilen bir sorudur. İşletmeler yaptıkları her işte hesap defterlerinin uyumlu olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Mutabakat birbiriyle iletişim halinde olan ve iş anlaşmaları bulunan şirketlerin aralarındaki alacak ve borç ilişkilerinin düzenlenmesi ve takip edilmesi için sağlanır. Bunun için şirketler karşılıklı olarak bu mutabakat formlarını doldururlar. İşletmeler arasında yer alan anlaşmalar bu mutabakatın sağlanmasına dayanır.

  Uygulamada en sık karşılaştığımız iki tür işleyiş vardır. Bunlardan ilki cari hesap mutabakatı ikincisi ise BA/BS mutabakatıdır.

  Cari Hesap Mutabakat Nedir?

  Cari hesap mutabakat nedir sorusu çok sık sorulan ve cevabı merak edilen bir sorudur. Alacak ve borç takibinin her zaman için takip edilmesi gerekir ve mutabakata varmak gerekir. Birbiriyle devamlı olarak iş ilişkisi olan şirketlerin aralarında her zaman bir anlaşma bulunması gerekmektedir. Cari hesap bu iki işletme arasında gerçekleşen alacak verecek işlerinin hesabının tutulmasıdır. Cari hesaplama sonucunda işletmeler aralarındaki borç ilişkilerini görebilmiş olurlar. Genellikle yıl sonunda bu hesaplamaların tamamı yapılır. Tarafların arasında mutabakat sağlanması ancak gerekli tahsilatın ve ödemelerin yapılması sonucunda olur. Aksi takdirde iki işletme mutabık olamaz. Şirketin resmi muhasebecisi ve muhasebe alanında çalışan kişiler bu konuyla ilgilenir ve düzenlenecek belgeleri, yapılacak kontrolleri yapar. Cari hesap takibi sayesinde geçmiş ilişkilere bakılabilir ve bu sayede bütün hesapların birbiri ile tutması kontrol edilir.

  Cari hesap mutabakatının BA/BS mutabakatından farkı nedir?

  • Cari hesap mutabakatı daha çok parasal işlemlerin uygunluğunun sağlanmasını hedeflemekte iken BA/BS mutabakatı firmaların kendi aralarında düzenledikleri faturaların sayısı ve tutarları ile ilgili uygunluğun sağlanmasıdır.
  • BA/BS mutabakatında firmalar; bir ay içerisinde elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenledikleri ve aldıkları belgelerin, KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi halinde, sadece kâğıt ortamında düzenledikleri yada aldıkları belgeleri bu formlarla ayrı ayrı devlete bildirmek zorundadırlar.
  • Cari hesap mutabakatının hiç yapılmaması ya da hatalı yapılması parasal sonuçlar doğururken, BA/BS formunda yapılacak bir hata özel usulsüzlük cezası ile sonuçlanmaktadır.
  • Maliye Bakanlığı BA/BS formlarında yapılacak düzeltmelerde ilgili formun son verilme tarihinden itibaren 10 gün içinde düzeltme yapılmasına izn vermektedir,10 gün geçtikten sonra yapılacak düzeltmelerde ise ceza uygulamaya başlamıştır.
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım