Yeni Ürün Yönetimi ve Fiyatlandırma Modelleri

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Süreçlerin Analizi, Modellenmesi ve ERP Entegrasyonu

  Amaç:

  Bir firmanın yönetim bütününü oluşturan tüm fonksiyonlar birer iş sürecidir. Bu süreçlerin değer yaratan, birbirlerine girdi ve çıktı oluşturan, nihayetinde de firmanın ana hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak bir uyumluluk içerisinde olması beklenir.

  Bu uyumluluğu yaratacak şekilde modellenmiş iş süreçlerinin bir ERP uygulama ortamında takip edilmeleri, ölçümlenmeleri ve değerlendirilmeleri hedeflerle yönetim adına temel gereksinimdir.

  Tüm iş süreçlerinin hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmak üzere değerlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, modellenmesi ve bütünleşik olarak ERP uygulaması ile entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

  Kapsam: 

  • Mevcutta şirketin;
   • Hedeflerinin
   • İş akışlarının (süreçlerinin)
   • Organizasyon yapısının
   • Veri sağlama sistemlerinin
   • Kullandığı yazılımların yeteneklerinin öğrenilmesi
  • Mevcut iş süreçlerinin;
   • Başlıklarının
   • Sahiplerinin
   • Tedarikçi ve müşterilerinin
   • Girdi ve çıktılarının
   • Kritik kontrol noktalarının
   • Karar ve onay noktalarının
   • Temel ölçme ve değerlendirme esaslarının
   • Raporlama yapısının belirlenmesi
   • Haritalarının ve nihai akış şemalarının oluşturulması
  • Oluşturulan nihai akış şemalarının;
   • Şirket hedefleriyle uyumluluğu
   • Katma değer yaratması
   • Kritik performans göstergelerini içermesi
   • Raporlama ihtiyaçları
   • Entegrasyon için ihtiyaç duyulan süreçleri kapsaması
   • Veri toplama sistemleri
   • Kaynak ihtiyaçları açılarından değerlendirilmesi
  • Değerleme neticesinde;
   • İş süreçlerinin
   • Organizasyon yapısının
   • Yetkilendirme yapısının revizyonu
   • Akış şemalarının güncellenmesi
   • Entegrasyon proje çalışma ekibinin oluşturulması
   • Yetkinlik
   • Kurum kültürü
   • Eğitim ve gelişim
   • Değişim ajanları
  • Yeniden kurgulanmış olan iş süreçlerinin ışığında mevcut yazılımların;
   • Genel yeterliliğinin
   • Veri yapısının
   • Raporlama araçlarının
   • Donanım ihtiyaçlarının
   • Ek modül gereksinimlerinin
   • Veri transferinin
   • Veri toplama sistemlerinin
   • Bilgi güvenliğinin
   • İleri bildiriminin
   • Geri bildiriminin
   • İzlenebilirliğinin
   • 3.Parti entegrasyon olanaklarının değerlendirilmesi
  • Bu değerlendirmenin ışığında;
   • Makinelerden ve sahadan veri toplama sistem gereksinimlerinin (MES, RF, Kiosk vb.)
   • Kritik makine ve ekipmanların otomasyon ihtiyacının
   • Planlama ve çizelgeleme ile ileri bildirim esaslarının
   • Muhasebe, İK sistemi ve diğer destek süreçlerinin ve aktivite bazlı maliyet sisteminin entegrasyon gereksinimlerinin
   • Nakit akış planlama ve yönetimi sisteminin
   • Temel veri ihtiyacına uygun veri yapısının
   • İş emri yapılarının
   • Depolama, stok yönetimi, sevkiyat planlama, yükleme ve sevkiyat yapısının tasarlanması
   • Finansal, süreçler (operasyonel), müşteriler ve çalışanlar ile ilgili kurum performans göstergelerinin belirlenmesi
   • Yönetici ve yönetici adaylarının yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak eğitim ve gelişim programlarının planlanması

  ERP uygulama gereksinimlerini detaylandıran, proje kapsam (kavramsal analiz) teklif talep formunun (RFB) hazırlanması.

  ERP çözüm ortağı ile;

  • Kapsam analizinin yapılması
  • Uyum fark listesinin hazırlanması
  • Standart uygulama ve geliştirme gereksinimlerinin belirlenmesi
  • Kaynak ihtiyacının tespit edilmesi
   • Donanım
   • İnsan/gün
   • Finansman
  • Proje planının hazırlanması ve uygulanması
   • Tasarım
   • Geliştirme
   • Test
   • Kabul
   • Canlıya geçiş
   • Canlı destek
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım