BLOG

Cari Açık Nedir?

Tarih: 29 Nisan 2022

Herhangi bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olmasına cari açık denmektedir. Diğer bir deyişle ülkenin ithal ettiği mallara harcadığı miktar, ihraç ettiği mallara harcadığı miktarı geçtiği andan itibaren cari açık meydana gelmektedir. Özellikle ülkenin dış işlemlerinin hesaplanması konusunda cari açık büyük bir öneme sahiptir. Diğer yandan doğal olarak ödemeler bilançosu açısından da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Doğrudan İthalat ve ihracat işlemlerinin miktar ve değişikliğine bağlı olarak, cari açık farklılık yaratmaktadır.

Cari Açık Nedenleri Nelerdir?

Cari açık birçok farklı sebebe ve etkene bağlı olarak değişir. Bunlar hem ülke ekonomisine hem de yatırım üzerinden pek çok kişiyi önemli oranda etkilemektedir.

– Aşırı yükselmiş olan döviz kuru
– İthalata harcanan miktar ihracata harcanan miktara görev önemli oranda artmış olması
– Yüksek oranda enflasyon
– Ülke çapında yıllık bazda ihracatın önemli oranda azalması
– Diğer başka ülkelerde yaşanan durgunluk
– Ülke olarak aşırı borçlanma

Bu gibi farklı nedenlerden dolayı ülke açısından cari açık büyümektedir. Özellikle herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimlerine göre ciddi oranda düşmesi, pek çok durumu etkileyerek cari açığın oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Cari Açık Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir ülkenin cari açığını hesaplayabilmek için ödemeler dengesine ihtiyaç duyulur. Yani sermaye hesabı ile beraber cari denge gereklidir. Bu doğrultuda mal dengesi, hizmetler dengesi, cari transfer ve yatırım giderleri dengesi cari dengenin toplamını meydana getirmektedir. Buna paralel olarak ülkenin mal dengesi ve hizmet dengesinin oluşturulması gerekir. Böylece ülkenin başka ülkelere yaptığı döviz yatırım bedeli ile beraber başka ülkelerin bu ülkeye gerçekleştirdiği döviz yatırım bedelleri cari açığın hesaplanmasını sağlar. Eğer bütün bu unsurlar pozitif şekilde ortaya çıkarsa, o vakit ülkede cari açık yok anlamına gelir.
 
Cari Açık Nasıl Kapatılır?

Genel olarak basit bir anlatımla ele almak gerekirse cari açığı kapatabilmek için, ihracatın ithalattan daha yüksek noktaya gelmesi gerekir. Aynı zamanda ithal edilen mallar için kota ve vergi koymak suretiyle, ülkeye girecek ithal ürünlerin azaltılması yine cari açığı kapatabilmektedir. Bu doğrultuda üretim ile beraber dünya çapında rekabetçi bir piyasa oluşturmak gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sorularınız
ve talepleriniz için
Bize yazın size biz ulaşalım